חם בחדשות:

הרב אפרים זלמנוביץ, הרב הראשי מזכרת בתיה, קורא למפלגות: התחרו נא על לב הבוחר ביושר ובאמונה ונקיות הדעת! קמפיין "רק לא ביבי" עתיד להיכשל

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב print

קמפיין בחירות חייב להיות חיובי, ישר ואמין. "כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה' " (במדבר ט"ז ג'). לכן, יש לחוקק חוק שיאסור קיום מסע בחירות הבנוי על פסילת מועמד או מפלגה או סתם זריקת רפש, רכילות ולשון הרע.  

במדינה דמוקרטית לכל מפלגה קיימת הזכות להיות חלק מהממשלה. אין לפסול חבר כנסת או מפלגה נבחרת מליטול חלק בממשלה ובניהול המדינה כל עוד הוא אינו מתנגד לקוי היסוד של הממשלה. קמפיין הבנוי רק על שנאת האחר, מנע הקמת ממשלה בישראל. הניב בחירות חוזרות, ופגע פגיעה קשה במשילות. אין לשחזר התנהלות קלוקלת זו. קמפיין המתבסס על פסילת האחר עלול חלילה גם בבחירות הקרובות, למנוע הקמת ממשלה יציבה בישראל.

הרב אפרים זלמנוביץ, הרב הראשי מזכרת בתיה, קורא למפלגות: התחרו נא על לב הבוחר ביושר ובאמונה ונקיות הדעת! הציגו לפניו את האמת שלכם לטובת העם והמדינה. התחייבו לפניו לפעול לרווחת האזרח וביטחונו האישי. על המפלגות להוכיח לבוחר שהנבחרים יפעלו לטובת המדינה. כל מפלגה על פי דרכה ואמונתה. לנגד עיניהם יעמוד רווחת האזרח ותועלתו. לתת ביד הבוחר ערבויות למימוש הערכים והמטרות שעל פיהם ביקשו תמיכתו בקלפי.

הרוב ביקש ממשלה יציבה. חוסר פרגון מנע את הקמתה. כידוע, שנאת חינם הביאה לחורבן הבית. כיום, הקנאה גרמה נזק למשילות. בדמוקרטיה אין לנהל קמפיין "רק לא ביבי" או "רק לא דתיים" או "רק לא ערבים" וכדומה. עין רעה  מנעה מראשי המפלגות לדבר אחד עם השני סביב שולחן עגול. הבחירות החוזרות המיותרות והמזיקות מעוותות את רצון הבוחר. זו עבירה על המצווה הכתובה בתורה "אחרי רבים להטות" (שמות כ"ג). דינה, כדין מרידה במלכות. כל עם זקוק למנהיג. בחירת מלך חובה. עדיף ראש ממשלה גרוע ובלבד שתקום ממשלה על ישראל (החינוך). טוב תעשה הכנסת אם תחוקק חוק האוסר על ראשי המפלגות שלא הקימו ממשלה לשוב ולהתמודד לכנסת.

התורה מספרת על קורח ועדתו "ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתיים נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם. וייקהלו על משה ועל אהרון ויאמר אליהם: רב לכם". המשנה מגלה לנו שקורח ועדתו, באו לערער על מנהיגותו של משה רבינו. במסכת אבות (פ"ה מי"ז) מלמדת המשנה: כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים. ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים זו מחלוקת הלל ושמאי. ושאינה לשם שמים, זו מחלוקת קרח וכל עדתו. קמפיין "רק לא ביבי" מוכיח שזו איננה מחלוקת לשם שמים בניגוד למחלוקת על שיפור רמת חיי האזרחים או חיזוק אחיזתנו בארץ ישראל.

רבי שמחה הכהן מדווינסק בעל "המשך חכמה" סובר שקורח ועדתו לא מרדו בה'. אמרו "כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' " אלא ערערו על מנהיגותו של משה רבינו. לו עלה בלבם ספק באמינותו של משה וחששו שמא בדה את התורה מליבו "לא היה גדול כל כך חטאם. כי היו כמוטעים ואנוסים מדמיונם הכוזב". אך טבעי שהבן אדם יטעה. אינטרסים משבשים את הראיה. העונש על טעות או דמיון כוזב אינו גדול כעונש שקיבלו קורח ועדתו שנבלעו באדמה. "אבל אחרי כי המה לא היה בלבם שום ספק ורק במרד ובמעל קנאתם עלתה זדון ורשע, לכן אמר משה אל העדה אשר היו מסופקים בפיתוי קורח: "בזאת תדעון כי ה' שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מליבי. אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם יפקד עליהם – לא ה' שלחני. ואם בריאה יברא ה' – ופצתה האדמה את פיה ובלעה אותם ואת כל אשר להם וירדו חיים שאולה, וידעתם כי ניאצו האנשים האלה את ה' " ורק במרד בלי ספק כלל עשו זה".

במעמד קריעת ים סוף כל בית ישראל עולים לרקיע השביעי וכולם מכוונים לבם לאביהם שבשמים ואומרים "זה אלי ואנווהו". החל מהעוברים המצויים במעי אמותיהם ועד ראשי העם כקורח ועדתו אנשי חן קריאי מועד. כולל שפחה על הים שראתה מה שלא זכה לראות אפילו יחזקאל בן בוזי הכהן. "וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים וייראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו" (שמות י"ד ל' ל"א). קורח ואנשיו זכו למעלה הרוחנית הגבוהה ויאמינו בה' ובמשה עבדו אבל מה לא עושים כדי להפיל את משה וליטול ממנו את המלוכה. מפיצים עליו פייק ניוז: ראו איך הוא עושק יתום ואלמנה. איך מותניו עבות. הוא מושחת. הוא חי על חשבון הציבור.  הקנאה מעבירה את האדם על דעתו ומוציאה אותו מן העולם.

קורח שפיקח היה, מה ראה לעשות שטות זו; למרוד במשה רבנו? ומתרצים: פשוט. קינא במשה. קורח כעס על שמינה את אליצפן בן עוזיאל הקטן שבאחי אבא "נשיא בית אב למשפחות הקהתי" (במדבר ג' ל'). קורח טען: ללוי היו ארבעה בנים עמרם ויצהר חברון ועוזיאל. משה בן עמרם היה למלך על ישראל. אהרון בן עמרם לכהונה ובניו לסגני כהונה. במקום למנות אותי, הבן של יצהר בן לוי לנשיא, הלך ומינה את האחיין  אליצפן בן עוזיאל הקטן שבאחי אבא.

בעל קדושת לוי (פ' קורח) מקשה: מדוע קורח מצא לנכון למחות כנגד משה על אי מינויו לנשיא רק עתה? ומתרץ: המינוי נעשה קודם לחטא המרגלים. וקורח סבר שהמינוי של משה יהיה תקף עד לכניסתם הקרובה לארץ (ממשלת מעבר). בוודאי שבארץ ישראל הוא יהיה המלך. עתה, אחרי חטא המרגלים, נדחה כניסת בני ישראל לארץ ישראל בארבעים שנה. נמצא שאליצפן יוותר על כס הנשיאות שנים רבות, לכן קורח קם עתה ומרד במשה. סוף המחלוקת כאמור במשנה (אבות פ"ד מכ"א) "הקנאה התאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם". זה סופו של קורח.

חכמת נשים בנתה ביתה. אשת און בן פלת אמרה לו: מה יצא לך שתתחבר לקורח, הרי אם יצליח משה להנהיג את ישראל, אתה תלמיד ואם קורח יקח לידיו את ההנהגה, גם אז תמשיך להיות תלמיד ולשררה לא תגיע. חזור בך מדרכך הרעה ואל תמרוד במשה. פרש מעדת קורח וניצל (סנהדרין ק"ט ב').

מערכת חדשות אפס שמונה מכבדת זכויות יוצרים ועושה את מירב המאמצים לאתר בעלי זכויות בפרסומים ו/או צילומים המגיעים אלינו. אם זיהיתים צילום ו/או כל פרט שיש לכם זכויות בו/בהם, אנא פנו אלינו לבקש לחדול מהשימוש בו/בהם באמצעות כתובת האימייל [email protected]

תגובות

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן