טור דעה | הקורונה – גזירת שמים או מעשה ידי אדם? 

האם המגיפה פרצה כתוצאה ממעשה ידיו של המדען במעבדה בשעה שיצר נגיף מהונדס או כעונש משמים על אכילת עטלף האסור מן התורה ? – ארגון הבריאות העולמית סבור שהוירוס לא דלף מהמעבדה אלא קפץ מהעטלף והתנחל בגוף האדם. כוביד 19 מזן סארס חי בשלום כטפיל לעטלף מששת ימי בראשית. לא ניזוק במקום מחייתו ולא הזיק למארח.

מרגע שהווירוס עבר מהעטלף אל בן האדם וחדר לתא הוא מתרבה ומתרבה עד כדי קריסת הגוף. והא לך נגיף בגודל מיקרוסקופי בלתי נראה המתנחל בגוף האדם והופך למפלצת המתפשטת תוך חודש מקצה העולם ועד קצהו. מגיפה עולמית. מחלה קשה וקטלנית הפוגעת במיליונים רבים. אסון טבע המשנה את כל הסדר העולמי. המטוסים שהטיסו את הנגיף אל כל קצוות תבל מושבתים היום במסגרת הניסיון לבלימת  קצב ההדבקה.

המאמין באלוהים מבין שהמגיפה באה לעולם כעונש על אכילת טריפות ונבלות. אכילת חיות בר האסורות מן התורה משום שהיא גורמת להפרעה אקולוגית ממדרגה ראשונה. לא צריך להיות מדען כדי להבין שברגע שהאדם מתנהג בניגוד גמור לחוקי הטבע הוא ייענש. ובאמת, עם התפרצות המגיפה סין סגרה מיד את השוק לחיות בר ואסרה את המסחר בטריפות ונבלות משל היה מדובר במדינת היהודים שומרת כשרות.

אדם שאינו מקפיד על כללי ההיגיינה עלול להידבק וגם להדביק במחלות. לדוגמא; חולה במחלת השפעת הנכנס לחדר מלא אנשים ומשתעל בסביבתם הרי באופן טבעי על פי חוקי הטבע הוא ידביק אחרים במחלתו. זה לא עונש משמים זו המציאות. אם יסתגר בחדרו או לחילופין יצא בחוץ חבוש מסיכה וישמור מרחק מאחרים יוכל להימנע מהדבקת אחרים.

שומר המצוות לומד מגיל חינוך את חשיבות הערך של הנקיות ואת החובה ליטול ידיו מספר פעמים ביום. החל מעת היקיצה ועד עלותו על משכבו. משחר היותנו לעם, עוד בבית אבותינו הקדושים אברהם ויצחק ויעקוב, יהודי קם בבוקר מהמיטה ומיד נוטל ידיו ואומר “מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך”. לפני האוכל רוחץ ידיו ומברך “וציוונו על נטילת ידיים”. גם לפני ברכת המזון הנאמרת אחרי הסעודה מקפיד החסיד לשוב וליטול ידיו במים אחרונים. חסידים גם אינם מסתפקים ברחיצת הגוף כל בוקר אלא מקפידים גם לטבול במקווה טהרה לשם נקיות הגוף לפני תפילת שחרית ועוד ועוד. אמר רבי יוחנן “תלמיד חכם שנמצא רבב בבגדו ( קל וחומר בגופו) חייב מיתה” (שבת קי”ד א’).

המדע גילה את חשיבות הניקיון רק מאמצע המאה ה-19. הרופא ההונגרי איגנץ זמלוויס קבע נהלי הגיינה בבית החולים בו עבד אחרי שמתו כשליש מהיולדות; יצירת סביבה סטרילית כולל חיטוי ועיקור הכלים וכדומה, פעולות שהפחיתו את מקרי התמותה בקרב היולדות לפחות מאחוז. עברו עוד עשרות שנים עד שכל בתי החולים בעולם הלכו בעקבותיו והנהיגו כללים מחמירים לשמירת היגיינה ציבורית. אין ספק הניקיון מציל חיים.

המקפיד על ההיגיינה בשגרת קורונה כמו גם חבישת מסיכה ושמירת מרחק מקיים מצווה גדולה הכתובה בתורה “ונשמרתם מאד לנפשותיכם” צו אלוהי מחייב לעשות ככל שניתן כדי לשמור על הבריאות. חובה לעשות כל מה שניתן כדי שלא נחלה בקורונה ואסור באיסור חמור להדביק אחרים כאמור בתורה “לא תעמוד על דם רעך”. המדביק במזיד ומת הנדבק דינו כדין רוצח.
המדע והתורה אינם סותרים זה את זה אלא משלימים האחד את השני.  תפקיד המדע להוכיח אמיתות התורה. כל הפעילות המדעית מראשיתה באה לאוויר העולם כדי הוכיח לאדם שיש אלוהים בשמים ובארץ. ככל שהאדם יכיר טוב יותר בהוויות העולם הוא יתקרב קרוב יותר לאלוהיו. חובת האדם בעולמו ללמוד מתורה ישראל צדק האלוהי מהו.

המאמין מתפלל “אבינו מלכינו מנע מגיפה מנחלתך”. תן חכמה בינה דעה והשכל למדען שימציא לנו תרופה למחלה. ויהי רצון מלפניך אבינו אב הרחמן תן בלבנו שכל טוב להבין שחייבים להקפיד על ההיגיינה האישית ולהיזהר שבעתיים מכל התקהלות המגבירה את קצב התחלואה. המדרש מספר “ראה את מעשה האלוהים כי מי יוכל לתקן את אשר עיוותו” – בשעה שברא הקב”ה את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן (קהלת פרשה ז’ א’)

הרמב”ם, רב ורופא, מסביר שהבורא ממציא את כל הנמצאים וכולם  נמצאים מאמיתת הימצאו. יוצר האדם נתן בידו את הבחירה החופשית ככתוב בתורת ישראל “הַעִדֹ֨תִי בָכֶ֣ם הַיּוֹם֘ אֶת־הַשָּׁמַ֣יִם וְאֶת־הָאָרֶץ֒ הַחַיִּ֤ים וְהַמָּ֙וֶת֙ נָתַ֣תִּי לְפָנֶ֔יךָ הַבְּרָכָ֖ה וְהַקְּלָלָ֑ה וּבָֽחַרְתָּ֙ בַּֽחַיִּ֔ים לְמַ֥עַן תִּחְיֶ֖ה אַתָּ֥ה וְזַרְעֶֽךָ”. לאדם יש בחירה חופשית לבחור בטוב או ברע. במוות או בחיים. המדרש קהלת רבה (פר’ ז’ א’) מספר “ראה את מעשה האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עיוותו”. בשעה שברא הקב”ה את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן.

רש”ר (אגרות צפון ו’) מבאר “הארץ קבלה אחרי המבול צורה חדשה, קשורה בתכנית חינוך האדם מחדש… ייעודו של הניסיון הזה הוא לחנך את האדם לדעת את ה’ ולדעת את עצמו, לדעת שהטבע כולו וחיי האדם משועבדים הם לאל יחיד ומיוחד”. כדבר הנביא ישעיה ( ב’ י”א) לעתיד “עֵינֵ֞י גַּבְה֤וּת אָדָם֙ שָׁפֵ֔ל וְשַׁ֖ח ר֣וּם אֲנָשִׁ֑ים וְנִשְׂגַּ֧ב יה’ לְבַדּ֖וֹ בַּיּ֥וֹם הַהֽוּא”.

גם מגיפת הקורונה באה לעולם כדי לתקן המעוות שיצר האדם. המצאת החיסון ואפילו המחקרים המדעיים שנעשו בשנה האחרונה לחקר הקורונה עתידים להגן על בני האדם מפני נגיפים ומוטציות שלהם המצויים בטבע ולהצעיד את האנושות קדימה. לכל אלה אין היתכנות ללא עזרה משמים. אין ספק שמכה הנוראה שחטפנו ישנה סדרי עולם. באמונה אמרו חז”ל כל מאן דעביד רחמא לטב עביד. מה שהקב”ה עושה לטובה הוא עושה. הקורונה נראית לנו כחולה רעה אבל בפרסטקטיבה לעתיד ניווכח שהכל לטובת קיום טוב יותר. המדע ישתכלל וגם האמונה באל אחד תתחזק. לאדם גוף ונשמה ואי אפשר לזה ללא זה. החיסון מועיל לגוף והתפילה על מצוותיה מביאה מרגוע לנפש.

לפני 4125 שנים ירד המבול כעונש על ההתנהלות המושחתת כמסופר בתורה “ותשחת הארץ לפני האלוהים ותמלא הארץ חמס”. בני דור המבול לא האמינו בכוח עליון אלא סברו שמכוחם ועוצם ידם נוצרו החיים. לשם כך די בתורת המדעים. אין כל צורך באמונה באלוהים. הטבע עושה את שלו ואין מי שיעצור בעדו לפעול ולעשות ככל העולה על רוחו. איש הישר בעיניו יעשה. אין מוראה של מלכות ולכן איש את אחיו חיים בלעו. אין סולידיות אין ערבות הדדית. עולם של תפוס כפי יכלתך. בלי מצפון שדדו גזלו ועשקו האחד את השני. ” וירא אלוהים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ” ומצווה לנח ובניו לבנות תיבה ולהציל עצמו ובני משפחתו מפני המבול ואחריה עליהם לבנות עולם חדש.

אחרי המבול נח ובניו הקימו דור חדש שהאמינו באל אחד וקיימו את שבע מצוות בני נח. חינכו את צאצאיהם על פי המוסר האלוהי. אבל חששו שמא ה’ ישוב ויביא עליהם מבול. אמנם הקשת בענן היתה האות המבטיחה שה’ לא ישוב ויחריב את העולם כולו במים אלא פחדו אולי יטביע עיר אחת או ארץ מן הארצות. הלכו אצל המדענים חוקרי הטבע ואלה יעצו לבנות את מגדל בבל העשוי מחומר ולבנים.

מספרת התורה “ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים…. ויאמרו: הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ”. עיר משוכללת חדשנית ומתקדמת כזו שגרמי שמים לא יוכלו להחריבה. לשם כך זקוקה האנושות למדענים שישלטו בגרמי השמים (לדוגמא; יעצרו את חימום האטמוספירה וימנעו חורבן הארץ). ממשיכה התורה ומספרת “וירד ה’ לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ויאמר ה’ הן עם אחד ושפה אחת לכולם וזה החילם לעשות ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הבה נרדה ונבלה שפתם אשר לא ישמעו איש את שפת רעהו. ויפץ ה’ אותם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנות את העיר”.

בסיפור דור הפלגה, יש אומרים משל היה, מלמדת אותנו התורה שאין כל אפשרות להנחיל את הצדק והשוויון בקרב בני האדם אך ורק בעזרת המדע. דרושה גם האמונה באל אחד כדי להביא לאחדות האנושות. הן האדם נברא בצלם אלוהים. בצלמו כדמותו. לפיכך הרבה הקב”ה תורה ומצוות כדי לצרף בהם את הבריות. זו הסיבה שאין די בחיסון ובתרופה כדי לעצור את התפשטות הקורונה עד מיגורה הסופי דרושה גם הסולידיות והערבות ההדדית. אין די במדע יש צורך גם באמונה ובמוסר האלוהי הכתובים בעשרת הדברות שקבלנו בהר סיני כדי לאחד הלבבות.

מערכת חדשות אפס שמונה מכבדת זכויות יוצרים ועושה את מירב המאמצים לאתר בעלי זכויות בפרסומים ו/או צילומים המגיעים אלינו. אם זיהיתים צילום ו/או כל פרט שיש לכם זכויות בו/בהם, אנא פנו אלינו לבקש לחדול מהשימוש בו/בהם באמצעות כתובת האימייל [email protected]

תגובות:

Subscribe
Notify of
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
View all comments

אולי יעניין אותך גם:

תגובות

Subscribe
Notify of
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
View all comments
דילוג לתוכן