מנתוני משרד הרווחה והביטחון החברתי: 6827 דיווחים על התעללות והזנחה של אזרחים ותיקים בשנת 2023; זינוק של פי 2.5 תלונות על הונאה 

על רקע היום הבינלאומי למניעת התעללות והזנחה של אזרחים ותיקים, נתוני המשרד לרווחה מדאיגים:

על פי נתוני משרד הרווחה והביטחון החברתי בשנת 2023 דווחו וטופלו כ-6827 מקרי פגיעה חדשים באזרחים ותיקים וביניהן: התעללות נפשית (31%), הזנחה (22%), התעללות פיזית (16%) ועוד

זינוק בתלונות על הונאה: 109 תלונות בשנת 2023 לעומת 49 בשנת 2022

מספר המטופלים (פוגעים ונפגעים) ביחידות לטיפול ומניעת התעללות והזנחה באזרחים ותיקים בשנת 2023 עומד על 8398

רוב הפוגעים הם בני משפחה של האזרחים הוותיקים (45%) ואילו בני הזוג מהווים 33% מהפוגעים

משרד הרווחה והביטחון החברתי מפעיל 155 יחידות לטיפול ומניעת התעללות והזנחה ברחבי הארץ.

שר הרווחה והביטחון החברתי יעקב מרגי:

“מפני שיבה תקום והדרת פני זקן”. תופעת התעללות והזנחה באזרחים ותיקים היא מהחמורות שקיימות ויש להילחם בה ולמגר אותה. לאורך השנה הרחבנו תכניות ויצרנו שיתופי פעולה בין משרדיים ובין מגזריים וזאת על מנת להעלות למודעות את הנושא ולתת לאזרחים הוותיקים כלים להתמודד עם מקרים שכאלו. נמשיך להיות קשובים לצרכי האוכלוסייה הוותיקה ולפעול לכך שנגיע לכל אזרח או אזרחית ותיקה שסובלים מהזנחה או מאלימות”

מנכ”ל משרד הרווחה והביטחון החברתי, ינון אהרוני:

“אזרחים ותיקים הינם ההורים והסבים של כולנו ועלינו מוטלת החובה לשמור ולהגן עליהם. מינהל אזרחים ותיקים במשרד הרחיב באופן דרמטי את מגוון השירותים בקהילה עבור האזרחים הוותיקים, שירותים שביכולתם למנוע מקרים חמורים של התעללות מעצם כך שהאזרח הוותיק נשאר פעיל ובקשר עם הסביבה. בנוסף המשרד הניח תשתית של 155 יחידות למניעת התעללות בראשות עו”סים לטיפול ספציפי בתופעות אלו והסיר באופן דרמטי מחסומים בירוקרטיים רבים. נמשיך להקצות משאבים לחיזוק התשתיות שמאפשרות הזדקנות מטיבה”

לקראת שבוע המודעות הבינלאומי למאבק בהתעללות והזנחת אזרחים ותיקים בישראל ובעולם, משרד הרווחה מפרסם נתונים שנתיים בנושא זה. על פי נתוני משרד הרווחה, עולה כי בשנת 2023 התקבלו ביחידות לטיפול ומניעת התעללות והזנחה באזרחים ותיקים ברשויות המקומיות 6,827 דיווחים חדשים על התעללות והזנחה של אזרחים ותיקים. ירידה קלה משנת 2022 אז התקבלו ביחידות 7,322 מקרים. על פי הערכת גורמי המקצוע הסיבה לירידה היא המלחמה שפרצה ברבעון האחרון של שנת 23. על פי הערכות גורמי המקצוע עקב המלחמה, אנשים עסקו יותר בצרכי החירום ופחות בדיווחים על פגיעה ובטיפול בבעיות סוציאליות אחרות. מספר המטופלים הכולל ביחידות למניעת התעללות (הכולל נפגעים ופוגעים) עמד בשנת 2023 על 8,398 בני אדם, בדומה לשנת 22.

מניתוח הדיווחים החדשים שהתקבלו במרכזים בשנת 2023 עולה כי הפגיעות הנפוצות ביותר הן התעללות נפשית (31%) ולאחר מכן הזנחה (22%), התעללות פיזית (16%) וניצול כלכלי (16%). בנוסף לכך טופלו מאות מקרים של הפרת זכויות (13%) ומקרים של פגיעות מיניות. יש לציין כי עושק על ידי זר או גוף מסחרי מהווה 1% אחד בלבד מכלל הפגיעות, אך רושם את הזינוק הגדול ביותר לעומת השנה הקודמת- 153%. בשנת 2022 מספר הפניות בנושא זה עמד על 49 ואילו בשנת 2023 הוא זינק ל-109.

משרד הרווחה יצר בשנה האחרונה, שיתופי פעולה עם גופים פיננסים ובריאותיים על מנת להעביר מידע לאזרחים וותיקים ולצמצם את תופעת העושק. בפרויקט משותף עם פורום החינוך הפיננסי של אגף הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, הועברו כ- 100 הרצאות ברחבי הארץ, לאזרחים ותיקים בנושא מניעת עושק והונאות דיגיטליות.

כחלק מהמאבק לצמצום התופעה של ניצול כלכלי של אזרחים ותיקים ובמיוחד של אלו הסובלים מירידה קוגניטיבית, הורחבה תכנית “עו”ד יד” של משרד הרווחה בשיתוף עם האפוטרופוס הכללי, תכנית שמטרתה לסייע לאזרחים ותיקים לערוך ייפוי כוח בסביבה בטוחה וזאת על ידי חיבור בינם לבין עורכי דין מומחים בתחום שעורכים ייפוי כוח מתמשך בחינם למי שזקוק לכך.

מרבית הפוגעים – בני משפחה

באשר לאופי הפוגעים, מהנתונים עולה כי אחוז גבוה של הפוגעים באזרחים וותיקים הם ילדים (45%) ובני הזוג מהווים 33% מכלל הפוגעים. באשר למטפלים, אין הבדל מהותי בין מטפלים ישראלים לבין מטפלים זרים. 3% מכלל הפוגעים הם מטפלים ישראלים ואילו 2% הם עובדים זרים.

מרבית המקרים המופנים ביחידות לטיפול ומניעת התעללות והזנחה באזרחים נעשים על ידי עובדים סוציאליים מהמחלקות לשירותים חברתיים, בני משפחה ואף באמצעות פנייה עצמאית של הנפגע. פניות רבות מגיעות גם ממערכת הבריאות.

משרד הרווחה והביטחון החברתי מפעיל 155 יחידות לטיפול ומניעת התעללות והזנחה ברחבי הארץ, התערבויות ברמה הפרטנית ( טיפול פרטני/זוגי), קבוצות לנפגעים, לפוגעים ולמניעה (בשיתוף עם בני משפחה מטפלים) וזאת במטרה להעלות למודעות ולאיתור מצבי התעללות והזנחה, במהלך השנה התקיימו ימי עיון ברחבי הארץ לאזרחים ותיקים, בני משפחותיהם ולאנשי מקצוע בתחום.

במסגרת הוועדה הבינמשרדית להתעללות והזנחה באזרחים וותיקים, פרסם משרד הרווחה עלון נורות אזהרה לזקנים מפונים ואף צולמו סרטוני הסברה בעניין בשפות העברית והרוסית. כמו כן, הועברו קורסי ליווי והכשרה למרכזי היחידות בתחום לטיפול ומניעת התעללות והזנחה (באמצעות ביה”ס המרכזי של משרד הרווחה למקצועות הרווחה).

במקביל מפעיל המשרד שורה של תכניות להפגת בדידות שבמסגרתן פוגשים אזרחים ותיקים איש את רעהו במסגרות חברתיות כגון, מועדוני מופ”ת, מרכזי יום, קהילת תומכות שבהם עובדים סוציאליים מומחים בזקנה ותכניות נוספות.

שר הרווחה והביטחון החברתי, יעקב מרגי:

“מפני שיבה תקום והדרת פני זקן”. תופעת התעללות והזנחה באזרחים ותיקים היא מהחמורות שקיימות ויש להילחם בה ולמגר אותה. לאורך השנה הרחבנו תכניות ויצרנו שיתופי פעולה בין משרדיים ובין מגזריים וזאת על מנת להעלות למודעות את הנושא ולתת לאזרחים הוותיקים כלים להתמודד עם מקרים שכאלו. נמשיך להיות קשובים לצרכי האוכלוסייה הוותיקה ולפעול לכך שנגיע לכל אזרח או אזרחית ותיקה שסובלים מהזנחה או מאלימות”.

מנכ”ל משרד הרווחה והביטחון החברתי, ינון אהרוני:

“אזרחים ותיקים הינם ההורים והסבים של כולנו ועלינו מוטלת החובה לשמור ולהגן עליהם. מינהל אזרחים ותיקים במשרד הרחיב באופן דרמטי את מגוון השירותים בקהילה עבור האזרחים הוותיקים, שירותים שביכולתם למנוע מקרים חמורים של התעללות מעצם כך שהאזרח הוותיק נשאר פעיל ובקשר עם הסביבה. בנוסף המשרד הניח תשתית של 155 יחידות למניעת התעללות בראשות עו”סים לטיפול ספציפי בתופעות אלו והסיר באופן דרמטי מחסומים בירוקרטיים רבים. נמשיך להקצות משאבים לחיזוק התשתיות שמאפשרות הזדקנות מטיבה”.

גל שחם, עו”ס ראשי לחוק הגנה על חוסים במנהל אזרחים ותיקים ומנהל תחום לטיפול ומניעת התעללות והזנחת אזרחים ותיקים במשרד הרווחה והביטחון החברתי:

“התעללות והזנחה של אנשים מבוגרים היא תופעה מושתקת עקב מחסום הבושה או החשש מהפוגע. אזרחים ותיקים רבים שסובלים מהתעללות ומפגיעה לא ממהרים להתלונן עקב התלות בפוגע או חשש מכך שהדיווח יגרום לפגיעה באדם שקרוב אליהם כמו בני משפחה. על כן חשוב מאוד שאנחנו כאזרחים כשכנים כחברים וכבני משפחה נהיה ערניים לאנשים המבוגרים בסביבתנו, נשאל לשלומם, ולא נהסס להתקשר ליחידות למניעת התעללות ברשויות המקומיות לקבל מידע וייעוץ במקרה שיש חשש לפגיעות אלו. אני קורה לציבור לפנות אלינו או דרך הרשויות המקומיות או ישירות למוקד 118”.

מהי פגיעה באזרחים ותיקים?

כיצד מגדירים פגיעה? • שימוש באלימות פיסית או מילולית • מניעת גישה למזון • מניעת גישה לתרופות, טיפול רפואי או נפשי • מניעת גישה לכסף • מניעת גישה לאמצעי תקשורת • מניעת גישה לחומרי חיטוי והיגיינה • שיתוף במידע חלקי או כוזב שנועד לשלוט או להפחיד • הגברת בידוד ללא צורך • ניצול המשאבים הכלכליים שלכם

צילום: freepik

מערכת חדשות אפס שמונה מכבדת זכויות יוצרים ועושה את מירב המאמצים לאתר בעלי זכויות בפרסומים ו/או צילומים המגיעים אלינו. אם זיהיתים צילום ו/או כל פרט שיש לכם זכויות בו/בהם, אנא פנו אלינו לבקש לחדול מהשימוש בו/בהם באמצעות כתובת האימייל [email protected]

תגובות:

Subscribe
Notify of
guest
0 תגובות
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

אולי יעניין אותך גם:

תגובות

Subscribe
Notify of
guest
0 תגובות
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
דילוג לתוכן