הרישום לצהרוני תשפ”ג לגני הילדים בנס ציונה יתקיים בין התאריכים 26.7.22-13.8.22.

מסגרות הצהרונים ייפתחו על פי נתוני הנרשמים בתקופה זו, וההיערכות לפתיחת מסגרות בשנת הלימודים תשפ”ג תעשה בהתאם. בתום מועד הרישום יתבצע רישום על בסיס מקום פנוי בלבד, במסגרות שהוחלט על פתיחתן בהתאם לנתוני הרישום, ולא יפתחו מסגרות נוספות במשך השנה.

במסגרת הצהרון, בדומה למסגרת הגן, כיתת צהרון תכיל עד 35 ילדים (משתתפים). בכל מסגרת משובצות שתי עובדות (ילדים עם אלרגיות משתלבים בצהרון ללא סייעת צמודה. האישור הניתן ממשרד הבריאות לסייעת הצמודה מיועד רק לשעות הבוקר).ילדי החינוך המיוחד ישולבו בפעילות הצהרון על בסיס מקום פנוי ובכפוף לאישור המפעיל ולשיבוץ האפשרי. ביום הראשון של הפעילות, כניסת הורים תתאפשר רק במסגרות הצעירים – לילדים המשתתפים לראשונה בגני העירייה, רק בחצי שעה הראשונה של היום, כדי לאפשר הסתגלות מהירה לילדים ובכפוף להנחיות הקורונה הקיימות. פעילות הצהרון כוללת ארוחה חמה המפוקחת על ידי משרד הבריאות, ובימים מלאים תוגש ארוחת בוקר וארוחת צהריים.

בשנה הקרובה יפעלו שני מפעילי צהרונים בגני הילדים בעיר: “המשכיל” ו”ינוקא”. הרשמה באתר המפעילים, בהתאם לשיבוץ הילד לגן הילדים בבוקר – לרשימת גני הילדים בחלוקה למפעילי הצהרונים לחצו כאן  נפתח בחלון חדש

לרישום  לצהרוני “המשכיל” היכנסו לאתר כאן נפתח בחלון חדש לפרטים נוספים: 08-9319914 ‏

לרישום  לצהרוני “ינוקא”  הכנסו לאתר כאן נפתח בחלון חדש  לפרטים נוספים: 08-9364427

פעילות הצהרונים

ימי פעילות הצהרון: א’-ה’

שעות פעילות הצהרון: 14:00 – 17:00

ובימים מלאים: 07:30 – 16:30

הצהרון יפעל החל מה-1.9.2021 משעה 14:00 בכל מסגרות הגנים.

לפי אתר העיריה, נס ציונה במעמד סוציואקונומי 9 ולפיכך אינה זכאית למענק ניצנים בצהרוני גני הילדים. לאור עליית המחירים במשק ולאור העובדה כי מחירי הצהרון לא התעדכנו מזה מספר שנים, וכדי לשמור על איכות הצהרון והאוכל המוגש בו – התעדכן מחיר הצהרון ויעלה ב-30 ₪ בחודש לקבוצה בת 20 משתתפים ומעלה. כמו כן, צהרונים ייפתחו גם כאשר מספר הילדים נמוך מ-20 ובתנאי שלא יהיה נמוך מ-15 ילדים למסגרת צהרון. המחיר נקבע בהתאמה למסגרת המצומצמת.

מחיר הצהרון

מחיר עבור צהרון מלא, בימים א’-ה’ בשעות 14:00 – 17:00 בקבוצה מעל 20 ילדים: 965 ₪ כולל מע”מ.

מחיר עבור צהרון מלא א’-ה’, 14:00-17:00, בקבוצה בת  15 – 19 ילדים בלבד: 995 ₪ כולל מע”מ.

  • התשלום החודשי כולל פעילות של 11 ימים מלאים + 3 ימים מלאים (ימים אלה ינתנו בכפוף לאישור ניצנים בחופשות ומימון משרד החינוך לשנת הלימודים תשפ”ג)
  • תשלום של 965 /995 ש”ח לחודש פעילות, למשך 10 חודשי פעילות  ספטמבר – יוני.  התשלום יתבצע באמצעות הרשאה לחיוב חשבון ב- 10 חיובים חודשיים (אצל המפעיל הנבחר באזורכם).
  • תחילת מועד הפעילות בצהרונים היא 1.9.21. הורה שיבחר להצטרף לצהרון במועד מאוחר יותר, יוכל לעשות זאת על בסיס מקום פנוי בלבד וכן המחיר לחודש יחושב באופן יחסי בהתאם לזמן כניסתו לצהרון.
  • הכרת תמ”ת: מידי שנה, משרד הכלכלה מכיר בצהרונים ומאפשר הנחה עבור הורים יחידניים בגילאי הגן בלבד ועד גיל 6.  הכרה זו מתחדשת במהלך החודשים הראשונים של השנה. עם קבלת ההכרה נפרסם את תנאי הסף, את המסמכים שיש להגיש, את כתובת המייל אליה יש להגיש ואת מועדי ההגשה.