news08.net/ads.txt

עמדת מועצת גן יבנה – התנגדות בנושא תכנית תמ”ל 1114

מועצת גן יבנה בהובלת דרור אהרון הודיעה על התנגדותה בנושא תכנית תמ”ל 1114 ומנתה סיבות רבות לכך. במכתב מפורט צוין –

מועצת גן יבנה: אנו מתנגדים בתוקף לתכנית, הדברים אינם נעשים כדין, התנגדויותינו ודרישותינו לא זכו למענה הולם, ולמעשה יש כאן חוסר תכנון משווע מבלי לקחת את צרכי היישוב ותושביו בחשבון. אנו סבורים כי התוכנית הנ”ל אינה ראויה מבחינה תכנונית לקידום מכיוון שהיא כולה נגועה בכשלים מהותיים שאינם ניתנים לביצוע ובטח שלא להכלה במסגרת היישוב. אסקור בפניכם את הכשלים ואעלה אותם על הכתב על בסיס חוות הדעת התכנונית שאנו סבורים שאינה תואמת מציאות ולמעשה לא יכולה להוות בסיס לתמיכה בתכנית. אתייחס לסעיפים שבחוות דעת מתכננת הותמ”ל על פי סדרם ולא עפ”י חשיבות הדברים.

 1. סוגייה תכנונית/ היבטים אורבניים –

ראש וראשית נבקש להזכיר לחברים מהו תא השטח המדובר . עסקינן בקרקע הכלואה ברוחב של כ-200 מ”ר בלבד הכולל רצועת שצ”פ בין שתי שכונות וותיקות בהן בתי קרקע נמוכי קומה. לפיכך הבניה המרקמית בתמהיל המבוקש ועקרונות התכנון שהוטמעו בתכנית בדגש על מגורים בצפיפות של 10 יחידות לדונם בגובה של 4-5 קומות, צפיפות של 20 יחידות לדונם בגובה של 6-8 קומות וכן מגורים משולבים מסחר ותעסוקה בצפילפות של 10 יחידות לדונם בגובה של 5-6 קומות אינם תואמים בשום אופי וצורה את תמהיל הבינוי הקיים, עומדים בסתירה גמורה לאופי הכפרי של היישוב, וודאי כשמדובר במתחם המתוכנן בלב שכונת מגורים קיימת ושהטופוגרפיה לא מאפשרת בינוי בפירמידה נסוגה מהבינוי הקיים. מדובר פשוט במלל שאין שום אפשרות לקיים ומהווה סטייה ניכרת מהתמהיל הקיים באזור. זאת, בניגוד לתוכנית ותמ”לית קודמת בפאתי היישוב, אליה נתנה  המועצה הסכמתה בתנאי לקידומם של אזורי תעסוקה שייתנו מענה לגידול הצפוי באוכלוסיית היישוב.

בנוסף, נדרש לחייב פתרון חניות במינימום בין 1.5-2 לכל יח”ד כחניה תת קרקעית בתחום המגרשים

ויודגש, הותמ”ל דורס תוכנית קיימת זו ללא הצדקה תוך יצירת מרקם תכנוני מרחבי שאינו מתאים לאופי הסביבה כאמור ויפגע בקיים וצפויות להתקבל תביעות רבות לרבות תביעות לירידת ערך מכוח סע 197 לחוק.

 1. היבטים חברתיים

התכנית מבקשת להוסיף 1696 יח”ד, שמשמעותן לפני הקלות תוספת צפויה של למעלה מ-6,500 תושבים(לפי מפתח של 4 נפשות לכל בית אב) והינה בעלת השלכות של ממש על המועצה כמו גם על יכולתה לספק לתושבים אלה את השירותים המוניציפליים להם היא מחויבת. הגדלה של 25% וזאת אחרי הגדלה של הותמ”ל הקודם (תמ”ל1003), כך שסך הכל מדובר בגידול של כ-50%.

האמור מקבל משנה תוקף נוכח תחילת אכלוס תמ”ל 1003 במסגרתו נבנים 1,600 יח”ד ובעקבותיו עתידים להצטרף במהלך השנים הקרובות לאוכלוסיית המועצה למעלה מ- 6,000 תושבים!.
בנסיבות אלה, המועצה לא תוכל לעמוד בתוספת יח”ד נשוא התוכנית שבנדון.

 1. סוגיית ההרשאות למוסדות ציבור ולמוסדות חינוך –

בתכנית המבוקשת להפקדה קיימים שטחי ציבור שהופקעו על ידי המועצה ומיועדים בין היתר לבי”ס לחינוך מיוחד ועתודות להתחדשות עירונית. בנוסף, לא ניתן לקדם תכנית לביצוע תכניות הבנייה במזרח היישוב כאשר בפועל, אין שום מוסד ציבורי מאושר כרגע לשכונה שכבר נמצאת בתהליך קליטה (תמ”ל 1003). לראיה, לא קיבלנו הרשאה להקמת תיכון חדש כפי שהובטח לנו (למרות שהמצב הוא שיש לנו שני תיכונים עמוסים לעייפה), אין לנו גם הרשאה להקמת שלוחת מתנ”ס, אולמות ספורט, מועדוני נוער ובוגרים, מבני דת ומוסדות ציבור נוספים ולכן לא ניתן לקדם תכנית חדשה בטרם מומשו ההבטחות לתכנית הקודמת ובטרם נסגרו כל הקצוות החשובים הללו לאכלוס ראוי של התושבים בשכונת תמ”ל 1003.

 1. סוגיית שטחי התעסוקה והמסחר –

לגבי התעסוקה, הנושא הינו מהותי, בהחלטתכם אתם הופכים את גן יבנה ליישוב עני שלא יוכל לספק שירות לתושבים שלו שכן אין שום עורף כלכלי/מקורות הכנסה נוספים, וגם התוכנית להרחבת אזור התעסוקה הקיים לתמ”ל 1003, התמ”ל הקודם, טרם אושרה וטרם הופקדה והתמ”ל כבר בשלבי איכלוס מתקדמים.

לצערנו, עד למועד זה לא פעלה המדינה לקידום אזורי תעסוקה חדשים, וגם התוכנית להרחבתו של אזור התעסוקה הקיים לא מקודמת על ידי הוועדה המחוזית והארצית.

בפועל אנו מצויים כיום עם תכנית תמ”ל שמצויה בשלבי אכלוס ועם תכנית עתידית של תמ”ל נוסף כאשר בפועל טרם החל קידומה של התכנית שהובטחה למועצה.

יש להוסיף לתכנית אזור תעסוקה של לפחות .כ-400 דונם בחלק הדרומי של התכנית

יודגש כי לצורך קידום תכנית אזור תעסוקה ותעשייה ליישוב גן יבנה יש צורך בתהליכים תכנוניים מורכבים וייתכן ויצריכו התערבות מצד המועצה הארצית. על רקע זה וכניסיון מתמ”ל1003 היישוב גן יבנה עשוי למצוא את עצמו בעוד כ-5 שנים מהיום עם למעלה מ-12,000 תושבים חדשים (כ-50% מהתושבים הקיימים היום) בלי שום אזור תעסוקה על כל ההשלכות ההרסניות הנובעות מכך. במצב דברים זה חוות הדעת התכנונית לא אוחזת מים!

 1. סוגייה תחבורתית –

המועצה נשענת על 2 כניסות קיימות לשטחה, האחת מערבית והשנייה מזרחית ובנוסף כניסה צפונית שבוצעה על מנת לתת מענה לאכלוס העתידי של שכונת תמ”ל 1003 שכוללת כ-1,600 יח”ד. בפועל, הכניסה הצפונית החדשה לא נותנת פתרון שלם וכבר יש בה עומסים עוד בטרם אכלוס השכונה החדשה כך שלא ברור כיצד נעמוד בתוספת כל כך גדולה של יח”ד ושל רכבים.

בנוסף, הוותמ”ל אישר לאחרונה הקמת 5,000 יחידות דיור ביישוב הסמוך, בני עיי”ש, ללא מתן פתרון תחבורתי מתאים באזור. כרגע נראה שאף אחד לא לקח בחשבון את העובדה שהוותמ”ל מעמיס באופן חסר תקדים על האזור ללא מתן פתרונות לסוגיה כל כך קריטית והחשש הגדול הוא שהאזור כולו ‘ייחנק’ בפקקים ועומסי תנועה. כבר כיום צומת גן יבנה\פארק ראם אינו יכול להכיל את נפח התנועה העובר דרכו ולא הוסדר כביש היציאה המזרחי מן היישוב כאשר כביש הגישה לגן יבנה מכיוון בסיס חצור הסמוך מהווה סכנה של ממש למשתמשי הדרך.

באשר לנושא התחבורה הציבורית, הרי שגם כאן, בדיקת ההיתכנות התחבורתית מכוונת להוביל ואף לכפות על התושבים מעבר לתחבורה ציבורית, אופניים וכדומה. אך אי אפשר לעשות זאת מכיוון שהתחבורה הציבורית באזור אינה סדירה ואינה נותנת פתרונות למי שכן ירצה להשתמש בה.

ברמת הכבישים המקומיים נראה שלמרות שנעשתה בה”ת (בדיקת היתכנות תחבורתית) היא לא לקחה בחשבון את הכבישים הפנימיים של היישוב. שכן, התכנון הינו להישען על דרכים פנימיות קיימות שגם כך אינן עומדות בעומסי התנועה הקיימים לצד חיבור כביש שעובר דרך אזור התעסוקה ישירות אל אזור מתחם הבנייה המדובר. ניכר כי לא נלקחה בחשבון העובדה שיעברו בדרך זו משאיות רבות לאזורי התעסוקה הסמוכים ולא נלקחה בחשבון העובדה שהתושבים יצטרכו לעבור דרך אזורי תעשייה בדרכם הביתה. זאת ועוד בניגוד לחוות הדעת התחבורתית שהוגשה המציינת כי רוחב הכבישים בשכונות הוותיקות (דרכן אמורים להגיע תושבי השכונה לביתם ) הוא כ 6.5 מר’ המאפשרים לכאורה תנועה דו כיוונית וכן מעבר תחבורה ציבורית הרי שניכר כי המומחה לא ביקר בשטח התוכנית וראה כי כבר כעת חונים התושבים הוותיקים בכבישים אלו בסמוך לביתם, באין להם מקום חניה חליפי ולפיכך הנחת היסוד כי כבישים אלו יאפשרו תנועה דו כיוונית כולל תחבורה ציבורית היא שגויה.

למעשה הגישה ולפיה כ1500-2000 כלי רכב של תושבי השכונה יוכלו לעבור דרך כבישים צרים בשכונות קיימות-אינה אפשרית.

אשר על כן יש להוסיף ולתכנן כחלק מהתכנית כביש גישה אורכי לשכונה (צפון-דרום) דו כיווני ובו שני מסלולים לכל כיוון – כביש שתחילתו בדרום מהשכונה המתכננת אשר יחבר אותה לכביש 3922. זאת, בדומה לחיבור הקיים בין שכונת תמל1003 לכביש 3921. כביש זה יאפשר גישה נוספת לאזור התעשיה הקיים.

בנוסף, נדרש כי התכנית תכלול הרחבת שדרות ירושלים (עורק תנועה ראשי ליישוב) ל-3 נתיבים לכל כיוון וכן תנאי למתן היתרים לתכנית שיהא סיום ביצוע תחנת רכבת המתוכננת בסמוך לכביש 41 (הסמוך למחלף אשדוד)

בעניין זה תזכיר המועצה את הנתונים החשובים הבאים ביחס לתשתיות כביש אלה:

 • א. פניה מכביש 40 לכביש 3933 -מתאפיין בפניות שמאלה עם רמזור בנתיב המתנה בודד ובפניה ימינה ללא רמזור בנתיב בודד.
 • ב. כביש 3933 – משמש כיציאה וכניסה יחידה(!) ליישוב בני עייש ואזור התעשייה כנות, וכבר היום אינו עומד בנפח התנועה העוברת בו, עוד לפני מימוש תמ”ל 1079 המתוכנן אשר כידוע היטב לוועדה צפוי להביא לתוספת של כ-5,500 בתי אב חדשים לבני עייש.
 • ג. מעבר מכביש 3933 לגן יבנה – התנועה מכביש 3933 לגן יבנה מתאפשרת בשני צירי תנועה דו סיטריים חד נתיביים,
 • ד. כביש 3922 עובר דרך הישוב בני עייש, שהוגדל לאחרונה בכ-5,000 יח”ד!!!
 • ה. כביש 3933 עוקף את אזור התעשיה כנות.
 • ו. כביש 3933 וכביש 3922 מתאחדים לכביש אחד המוביל לאזור תעשיה פארק ראם ולגן יבנה.
 • ז. כבר כיום צומת גן יבנה/פארק ראם אינה יכולה להכיל את נפח התנועה העובר דרכה.
 • ח. כביש הגישה לגן יבנה מצומת בסיס חצור מהווה סכנה של ממש למשתמשים בו בכל היבט תחבורתי שניתן להעלות על הדעת ובדגש על:
 1. הכביש בוצע בהיסט ממקומו הסטטוטורי!
 2. הכביש ללא שוליים!
 3. בכביש אין תאורה!
 4. בכביש קיימת צומת כניסה/יציאה לקיבוץ חצור הנדרשת להסדרה דחופה זאת על פי בדיקה שביצע משרד התחבורה.

צירי תנועה המובילים לשכונה – צירי התנועה הקיימים מדרום ומערב לשכונה נשוא התוכנית שבנדון, מתוכננים לקליטת נפחי תנועה בעצימות נמוכה, זאת כפועל יוצא מהרוחב הסטטוטורי של מערך הדרכים הנע בין 10 מ’ ל- 12 מ’. רוחב זה כולל כמובן את מרחב הולכי הרגל, כך שלמעשה רוחב פני המיסעה (כביש אספלט) עומד על רוחב שבין 6 ל- 6.5 מטר בלבד לכביש דו סיטרי חד נתיבי במקרה הטוב ובמקרה הגרוע בו חונים תושבי השכונות הוותיקות משני צידי הכביש (באין להם אלטרנטיבת חניה אחרת הרי שקיים נתיב אחד בלבד – דו כיווני שאינו מאפשר כלל שימוש בתחבורה ציבורית שממילא איננה קיימת

תחבורה ציבורית – לצורך הפחתת השימוש ברכבים פרטיים נדרשת תוכנית אב ותוכנית מפורטת לשיפור מערך ההיסעים הציבוריים בישוב לרבות הוספת הפונקציות הבאות:

 • מסוף תחבורה ציבורית בפאתי הישוב.
 • ביצוע תחנת רכבת (המתוכננת בסמוך למחלף אשדוד)
 • תוספת קווים למרכז ולדרום הארץ.
 • התוכנית נדרשת ליתן מענה מעשי לקיצור זמני ההגעה מגן יבנה למרכזי תעסוקה קיימים ובכללם: תל אביב, אשדוד, ראשון לציון, רחובות, באר שבע וכיוצ”ב.

במצב דברים זה ובשים לב לתשתיות הכבישים הקיימות, סבורה המועצה כי מערך הכבישים המוביל אל ומחוץ לישוב אינו נותן מענה לנפחי התנועה הקיימים ודאי שלא לאלה המעותדים.

היא הנותנת גם ביחס למערך הכבישים הפנימיים במועצה שאינו מסוגל לקלוט את נפחי התנועה אשר עתידים להתווסף כתוצאה מאישור התוכנית שבנדון, ודאי כאשר זו נבחנת כאמור יחד עם התוספת העתידית כתוצאה מתמ”ל 1003.

האמור מקבל משנה תוקף נוכח מצב התחבורה הציבורית בתחום המועצה אשר אינו נותן מענה הולם לצרכי התושבים ואין בו כדי לסייע למצב התחבורתי בכבישי המועצה, ממנה ו/או אליה.

המועצה תטען, כי על מנת שתובטח רמת שירות תחבורתית ולו מינימלית, ובטרם קידומן של תוכניות חדשות, דוג’ התוכנית שבנדון – וכתנאי מתלה לאישור תוכניות שכאלה, יש לפעול בדחיפות לביצוע שדרוגים תחבורתיים הכרחיים ובכלל זה אישור וביצוע כביש רוחב חדש אשר יקשר את הכבישים 6,40 ו-4, דבר שלא בא לידי ביטוי בתוכנית שבנדון וודאי שלא בחוות הדעת התכנונית ובחוות הדעת של גורמי המקצוע אשר הקשר בינם לבין המציאות בשטח מקרי בהחלט (ולראייה הקישור לכביש 5 שבחוות הדעת).

 1. סוגיית תשתיות המים והביוב –

על פי חוות הדעת התכנונית פתרון הקצה לביוב בתוכנית הינו מט”ש תימורים וכן קו הביוב הזמני המצוי בהקמה בין מט”ש חצור למט”ש אשדוד.

המועצה תבהיר כי נכון לעת הזו אין כל צפי לתחילת שדרוגו של מט”ש תימורים אשר ההחלטות על שיקומו ושדרוגו התקבלו לפני מספר שנים אך טרם מומשו.

על רקע מצבו הרעוע של מט”ש חצור ואי יכולתו להמשיך ולקלוט שפכים נוספים, נדרשה רשות המים למציאת פתרון דחוף בדמות הקמת קו זמני שיאפשר מתן פתרון זמני לתמ”ל 1003- פתרון שעד למועד זה לא הושלם והציב את המועצה בפני היעדר אפשרות למתן היתרי אכלוס עד להתערבותה החריגה של רשות המים.

לפיכך, אין כל יכולת להפקיד תוכנית המתבססת על פתרון קבוע שטרם החל במימושו ושעתיד לקחת שנים רבות, וודאי שלא על פתרון זמני שמלכתחילה נועד לתת פתרון זמני לתמ”ל 1003 בלבד ושנתוניו הטכניים לא מאפשרים קליטת שפכים בכמות הזו – ודאי ללא הסכמתו המפורשת של תאגיד יובלים אשדוד שלמיטב הבנתנו לא ניתנה כלל ועיקר.

בעניין זה נציין שהן רשות המים והן המשרד להגנת הסביבה סבורים אף הם שנכון לעת הזו אין בתכנית פתרון קצה לביוב ולפיכך אין כל מקום לאשרה להפקדה.

האמור מקבל משנה תוקף נוכח הבעיות הרבות שנחשפו במסגרת תמ”ל 1003 שאושר אף הוא מבלי שהיה פתרון קצה ייעודי ומוכח והוביל בסופו של יום למצב שבו המועצה לא יכולה להוציא היתרי אכלוס.

במצב דברים זה האמור בחוות הדעת התכנונית לא עולה בקנה אחד עם המציאות בשטח ולמעשה סותר אותה לחלוטין – דבר המהווה פגם חמור ביותר בחוות הדעת שבעתיה אין כל אפשרות לבצע הפקדה

לאור האמור מתחייב כי תנאי למתן היתרים לתכנית יהיה סיום ביצוע שדרוג מט”ש תימורים וקווי המאסף אליו.

 1. סוגיית תשתיות החשמל –

כבר היום תשתיות החשמל בגן יבנה ובכלל האיזור קורסות ואינן נותנות מענה לצריכת החשמל האזורית. הדבר מתבטא בהפסקות חשמל חוזרות ונשנות, נפילת קווי מתח ואספקת חשמל לא סדירה ולא רציפה לתושבים.

התנהלו דיונים רבים מול חברת החשמל אשר הסבירו כי אכן קיים קושי בתשתיות הקיימות אשר אינן מסוגלות לספק את צריכת החשמל הנדרשת כבר היום ועוד בטרם אכלוס תמ”ל 1003 והדבר דורש השקעה בשדרוג תשתיות קיימות והקמת תשתיות חדשות דבר שמן הסתם יקח זמן וידרוש משאבים כלכליים אשר נכון להיום לא מתוקצבים על ידי חברת חשמל.

יובהר כי חוות הדעת התכנונית לא מתייחסת לסוגיה זו אשר הינה אקוטית ומהווה תנאי מתלה לקידום התוכנית החדשה.

בשים לב לאמור אין למעשה יכולת אמיתית להפקיד את התוכנית בתצורתה הנוכחית.

 1. סוגיית קו הדלק –

כידוע לותמ”ל בקרקע המתחם מצוי קו דלק בלחץ גבוהה המהוה סיכון בטיחותי מאין כמוהו לסביבת מגורים בכלל, קל וחומר בן בנו של קל וחומר עם הקמתם של בנייני מגורים על הקרקע ואכלוסם בעשרות רבות של דיירים. אזכיר כי בעבר המדינה קידמה תוכנית להקמתה של שכונה צבאית במתחם, ותוכנית זו עדיין בתוקף, אלא שזו נזנחה על ידי המדינה לאחר היוודע דבר קיומו של קו הדלק על סיכוניו הסביבתיים-בטיחותיים.

דברי סיום:

 • אשר על כן, התוכנית במצבה הנוכחי נגועה בפגמים וחוסרים רבים, מתעלמת בבוטות מהמצב הקיים ומתבססת על הנחות עבודה תאורטיות ו/או על פתרונות עתידיים לא קיימים והכל מבלי לקבוע פתרונות אופרטיביים תכנוניים לכלל הסוגיות שהועלו על ידי המועצה – והכל תוך פגיעה קשה ומהותיות ביותר במועצה ובתושביה.
 • המועצה מבינה את הצורך של המדינה לבנות יחידות דיור נוספות, אך התהליך חייב להיות מושכל, זהיר ומפורט יותר, תוך התייחסות מקצועית וראויה לכלל ההיבטים, ובין היתר היבטים בטיחותיים ומניעת מפגעים וסיכונים בריאותיים. כן מתחייב כי ההליך יהיה מלווה בפיתוח תשתיות ציבוריות לצד פיתוח אזורי תעסוקה כדי שהמועצה תוכל לתת את השירות הראוי לתושביה.
 • המועצה למודת ניסיון ושבעה מהבטחות שטרם התממשו בעקבות אישור תוכנית תמל 1003 אשר השפיעה וממשיכה להשפיע על התנהלות המועצה בכל יום ובכל שעה.
 • כולי תקווה כי דברי המועצה יפלו על אוזניים קשובות וכי הוועדה הנכבדה תשכיל לקבל את טענות המועצה, תשהה את קבלת ההחלטה עד לקיום היוועצות אמיתית עם המועצה, וזאת על מנת שבפני החברים יעמוד מלוא המידע והנתונים הנדרשים לצורך קבלת החלטה מושכלת, ובפרט כאמור בשים לב להליך המשפטי התלוי ועומד.
 • למותר לציין שעמדת הוועדה אשר הוצגה על ידי לעיל לא גורעת בכהוא זה מטענות המועצה בהליך המשפטי.

◼️ לקבוצת החדשות בגן יבנה לחצו כאן

צילום: FREEPIK

מערכת חדשות אפס שמונה מכבדת זכויות יוצרים ועושה את מירב המאמצים לאתר בעלי זכויות בפרסומים ו/או צילומים המגיעים אלינו. אם זיהיתים צילום ו/או כל פרט שיש לכם זכויות בו/בהם, אנא פנו אלינו לבקש לחדול מהשימוש בו/בהם באמצעות כתובת האימייל [email protected]

תגובות:

Subscribe
Notify of
guest
1 תגובה
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Raffi
Raffi
7 months ago

כל הכבוד לדרור אהרון.

אולי יעניין אותך גם:

תגובות

Subscribe
Notify of
guest
1 תגובה
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Raffi
Raffi
7 months ago

כל הכבוד לדרור אהרון.

דילוג לתוכן