דו"ח המבקר נחשף | חלק 1: קריית החינוך דה שליט

ליקויים ב"דה שליט" ולמעלה מ-70,000 תלונות בנושאי ניקיון ואחזקה הם רק חלק ממה שנחשף בדו"ח מבקר העירייה שהגיש נפתלי אקרמן ומתייחס לשנת 2017. מאז עיריית רחובות, הפיקה לקחים, תיקנה את מרבית הליקויים ולדבריה, "ההמלצות בשלבי יישום בשטח". המבקר, אקרמן מבהיר כי הביקורת מהווה "מסר של שקיפות ושאיפה ליעילות, חיסכון וטוהר מידות"

בתחילת השבוע קיבלו חברי מועצת העיר רחובות את דו"ח מבקר עיריית רחובות מס' 37 לשנת 2017 לרבות ההערות להמלצות שנרשמו בו, ונשלח אל חבר המועצה שי קזיוף, יו"ר ועדת הביקורת, כמתחייב בסעיף 170 ג' לפקודת העיריות, מאת ראש העיר רחמים מלול. בדו"ח ציין מלול, כאמור, את הערותיו לדו"ח לרבות דרכי פעולה בשנה הקרובה בנושאים שונים. "ההערות", כך כתב ראש העיר, "מתייחסות גם למעקב אחר ביצוע המלצות בדוחות הקודמים".

דו"ח 2017 הוא למעשה הראשון שכותב נפתלי אקרמן, שהחל את תפקידו כמבקר העירייה ב-1 במאי, 2017. אקרמן ציין כי "הדוח עוסק במגוון נושאים המצויים בליבת העשייה העירונית, כאשר אחד העקרונות שעמדו בבסיס קביעת תכנית הביקורת הינו עקרון נראות הביקורת והמחשת נוכחותה במגוון תחומי העשייה העירונית. פריסת הביקורת כאמור, נועדה לשדר מסר משמעותי הן לעובדי העירייה והן לציבור מקבל השירות שהם תושבי העיר – מסר של שקיפות ושאיפה ליעילות, חיסכון וטוהר מידות. אפקטיביות הביקורת נמדדת במידת הפקת הלקחים, תיקון הליקויים ויישום ההמלצות וכמובן מניעת הישנותם של ממצאי הביקורת".

"אני מייחס חשיבות רבה לאיתור ממצאים על ידי הביקורות ורואה בעבודה זו חשיבות מרובה במסגרת מכלול פעילותה של העירייה, על ועדותה והנהלתה שעושה מאמצים לתיקון הליקויים הנחשפים בביקורות השונות", כתב מלול: "העיריה תמשיך בביצוע משימותיה תוך שמירה על החוק ועל כללי המינהל כשמעל לכל עומד ויעמוד הרצון והשאיפה להעניק לאזרחי רחובות את השירותים והטיפול להם הם זכאים". המבקר ועוזריו בחנו בדו"ח זה את התנהלות בית הספר דה שליט, נושא פינוי והטמנת הפסולת, ההנחות בארנונה, ההיסעים בחינוך והיבטים בניהול המוקד.

חלק 1: קריית החינוך "דה שליט"

בהתאם לתוכנית העבודה לשנת 2017 ערך מבקר העירייה בחודשים יוני 2017 עד ינואר 2018 ביקורת בקריית החינוך "עמוס דה שליט". בין הממצאים החמורים: חוסר מודעות לנהלי עבודה, היעדר פיקוח וחיסכון על תשלומי עמלות בנק, היעדר פיקוח מספק מצד מנהל בית ספר, היעדר ביצוע ספירות קופה תקופתיות, ליקויים בכל הנוגע לחתימות ומורשי חתימה על מסמכים כספיים, ליקויים בקבלות בגין תשלומים, היעדר אישור ותיעוד נדרשים לקבלת תרומות, ליקויים הנוגעים להתאמות בנק, רכישות שלא בהתאם לנוהל רכש מקובל וניהול לקוי בכספי קופה קטנה. מאידך, נמצא כי קיימת שמירה נאותה על פנקסי שיקים וחתימה על המחאות לספקים וכן יתרת זכות בחשבונות בנק.

התייחסות ראש העיר: המסקנות יועברו כהנחיות לכל בתי הספר, תבוצע פעילות להגברת והעמקת מודעות הגורמים המקצועיים בבתי הספר לקיום הנהלים ולחשיבות העבודה בהתאם ותיבחן אפשרות לרכז את כוח הקנייה לצורך הוזלת העמלות במו"מ מול הבנקים. בכל יתר הסעיפים תישלח הנחיה למנהלי בתי הספר.

***

מעיריית רחובות נמסר: "עבודת העירייה היא פסיפס מורכב וענק של אלפי עובדות ועובדים העושים עבודתם נאמנה. אנו מייחסים חשיבות רבה לאיתור ממצאים ע"י הביקורת, ורואים בעבודה זו חלק בלתי נפרד במכלול פעילותה של העירייה. חשוב לציין כי בהתייחס לכל נושאי הדו"ח לשנת 2017, הלקחים הופקו, הליקויים תוקנו, וההמלצות בשלבי יישום בשטח. העירייה תמשיך בביצוע משימותיה תוך שמירה על החוק ועל כללי המנהל התקין, תוך חתירה מתמדת להעניק לאזרחי רחובות את מלוא השירותים והטיפול שהם ראויים לו".

מבקר העירייה, נפתלי אקרמן: "ברצוני לציין בחיוב את התייחסות החיובית והרצינית של כלל העובדים לתפקיד הביקורת. הביקורת זוכה לשיתוף פעולה מלא החל מראש העיר ומנכ"ל העירייה וכלה באחרון העובדים. מנכ"ל העירייה ומנהלי האגפים קשובים לממצאים והמלצות הביקורת. בכל אחד מהנושאים שבוקרו, התקיימו ישיבות עבודה שדנו באופן ענייני ומקצועי בממצאים שהועלו, ובדרכים ליישם את המלצות הביקורת".

***

דו"ח המבקר נחשף | חלק 2: למעלה מ-70,000 תלונות בנושאי ניקיון ואחזקה
http://bit.ly/2SRnW9e

דו"ח המבקר נחשף | חלק 3: ההיסעים לחינוך, ניהול המוקד
http://bit.ly/2SLSqJD

כותב המאמר:

עקבו אחרינו בפייסבוק

תגובות

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן