“תחושות קשות, פשוט אובדן עשתונות בנוגע למצב שאנו נמצאים בו”, אומר שטה, “ציפינו שסייעו לנו ושהרוצחים יתפסו. כרגע מרגיש שאנחנו נאבקים פה לבד. עם ישראל מתחבר אלינו ולמאבקים שעשינו לאחר ש-400 איש השתתפו בעצרת שערכנו. חשוב לנו להעלות את התודעה ושהרצח הזה לא ירד מהכותרות”.